FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लिम्चुङबुङ गाउ कार्यपालिकाको मिति २०८० भदौ १९ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 09/11/2023 - 16:09 PDF icon २ दोस्रो.pdf

मिति २०८० साल भदौ १९ गतेको कार्यपालिका वैठको निर्णय

८०/८१ 09/11/2023 - 09:43 PDF icon २ दोस्रो.pdf

लिम्चुङबुङ गाउ कार्यपालिकाको मिति २०८० श्रावन २१ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 08/07/2023 - 14:50 PDF icon १ पहिलो.pdf

लिम्चुङबुङ गाउ कार्यपालिकाको मिति २०८० असार २९ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 07/30/2023 - 09:52 PDF icon २२ बाइसौं.pdf

लिम्चुङबुङ गाउ कार्यपालिकाको मिति २०८० असार ११ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 07/30/2023 - 09:51 PDF icon २१ एक्काइसौं.pdf

लिम्चुङबुङ गाउ कार्यपालिकाको मिति २०८० असार ८ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 07/30/2023 - 09:50 PDF icon २० बिसौं.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८० /०२/२६ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 06/12/2023 - 10:46 PDF icon १९ उन्नाईसौ.pdf

लिम्चुङबुङ गाउ कार्यपालिकाको मिति २०८० बैशाख २९ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 05/30/2023 - 12:56 PDF icon १८ अठारौ.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
श्याम बहादुर कार्की 9869111804

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np