FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव स्वीकृत तथा कार्यक्रम सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना । (HA, AHW, Ass. Sub-Engineer, गणित विषयको नि.मा.शि. शिक्षक, अंग्रेजी विषयको नि.मा.शि. शिक्षक र प्रा.शि. सट्टा शिक्षक)

करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना
पहिलो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०१/०४

कक्षा ८ को बार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
श्याम बहादुर कार्की 9869111804

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np