कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
टार्जन कुमार लिम्बु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन nomadzalone7@gmail.com ९८५२८२९०२०
तारा किरण राई लेखा अधिकृत लेखा rai26911@gmail.com 9852836100
बिनय श्रेष्ठ सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार/ पंजीकरण शाखा binaya.shrestha77@gmail.com ९८४२९१७६२०/९८१७३४३६०९
नौलशेर राई सि.अ.हे.व. स्वस्थ शाखा (प्रमुख) ९८४२८२८५९६
शरद चौधरी इन्जिनियर प्राबिधिक ९८४२८३७६२२
सम्झना काफ्ले रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ९८४२८७८५१२
बिपन राई कम्प्युटर अपरेटर प्राबिधिक bipanrai234@gmail.com 9863869513/9825747645
छविराज राई सहायक पाँचौं ४ नं. वडा सचिव ९८०७७४३२५६
बिनोद चौधरी सव इन्जिनियर प्राबिधिक ९८६३७३२३९९
सुरेन्द्र कार्की खरिदार ३ नं वडा सचिव ९८५४०४०९००
सुशिला सुब्बा स.म.बि.नि. महिला तथा बालबालिका ९८६३९७९०८८
ढक प्रसाद चौधरी खा.प.सा.टे. खानेपानी तथा सरसफाई ९८४६५२०८०३
गौतम दाहाल प्रा.स. योजना तथा जिन्सी शाखा ९८४२८२६३५७
भोलानाथ भट्टराई प्रा.स. २ नं. वडा सचिव ९८४२८५४२७३
यादब बहादुर नेपाली प्रा.स. १ नं. वडा सचिव ९८४२८३७३६९
केशब कुमार थापा प्रा.स. ५ नं. वडा सचिव ९८६३७५८६९१
गगन राई ना.प्रा.स. कृषि शाखा ९८६२०७५८१५
मान बहादुर श्रेष्ठ ना.प्रा.स्वा.प. पशु शाखा ९८६२९८४५७१
राज कुमार राई मुखिया दर्ता चलानी फाट ९८६९७९७९०१