सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धमा सूचना । (Assistant Sub-Engineer)

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धमा सूचना । (Assistant Sub-Engineer)

पहिलाे पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/२६ गते

 

दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७८/१०/०२ गते सम्म

दस्तावेज: 

Invitation for Bis

Invitation for Bids

Pages