FAQs Complain Problems

वडा नं. १
 


परीचय ।

परीचय ।

परीचय ।

परीचय।

  

जनसंख्या: 
 
सम्पर्क नम्बर: 
 
समाबेश गाउँहरु: 
 
भाषा: 
 
 
 

जन प्रतिनिधि

               

           जनदिप थापा मगर

             9841199403               वडा अध्यक्ष

 

 

            वडा सदस्य

 

         वडा सदस्य

 

            वडा सदस्य

 

         वडा सदस्य

पूर्व जन प्रतिनिधि

          भिम बहादुर राई
          9811743676
        वडा अध्यक्ष

वडा पदाधिकारी

राजकुमार राई

9862435094
 वडा सचिव

 

 
 Computer Operator
 


Ward Contact Number: 
9862435094/9869808425

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
श्याम बहादुर कार्की 9869111804

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np