FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 07/04/2022 - 13:54 PDF icon रातो किताव.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे आ.व. २०७९/८० को शसर्त तर्फको बजेट

७८/७९ 06/20/2022 - 13:24 PDF icon LMBIS __ Line Ministry Budget Information System.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे आ.ब. २०७८/७९ काे राताे किताब

७८/७९ 10/26/2021 - 14:35 PDF icon SuTRA __red book.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/२०७९ को लागि सामाजिक विकास तर्फ खानेपानी शिर्षकमा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको लागि प्रकाशित सूचना ।

७८/७९ 09/16/2021 - 17:12

आ‍‍ व २०७६/७७ काे बजेट तथा याेजना

७६/७७ 08/27/2021 - 12:13 PDF icon budget 2076-2077.pdf

आ‍‍ व २०७६/७७ काे बजेट

७६/७७ 08/25/2021 - 17:16 PDF icon budget 2076-77.pdf

नवौं गाउँसभामा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रमिला राईबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यः-

७७/७८ 06/27/2021 - 16:18

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/२०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 17:47 PDF icon CCF_000238.pdf

नवौं गाउँसभामा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रमिला राईबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यः-

७७/७८ 06/25/2021 - 17:46 PDF icon CCF_000237.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/०७९ को सभामा पेश गरिएको बजेट

७७/७८ 06/25/2021 - 15:01 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिका.pdf

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 जनदिप थापा मगर १ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. १ 9841199403  
 जितेन्द्र राई २ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. २ 9849815365  
 गुरुमणि कुमाई ३ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ३ 9842805472  
 छत्र बहादुर राई ४ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ४ 9842887087  
 कबिचन्द्र राई ५ नं. वडा अध्यक्ष लि.गा.पा. ५ 9861301480  

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
   

suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np