FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. 080/081 को स्वीकृत कार्यक्रम

८०/८१ 06/25/2023 - 10:45 PDF icon Budget.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 07/04/2022 - 13:54 PDF icon रातो किताव.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे आ.व. २०७९/८० को शसर्त तर्फको बजेट

७८/७९ 06/20/2022 - 13:24 PDF icon LMBIS __ Line Ministry Budget Information System.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे आ.ब. २०७८/७९ काे राताे किताब

७८/७९ 10/26/2021 - 14:35 PDF icon SuTRA __red book.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/२०७९ को लागि सामाजिक विकास तर्फ खानेपानी शिर्षकमा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको लागि प्रकाशित सूचना ।

७८/७९ 09/16/2021 - 17:12

आ‍‍ व २०७६/७७ काे बजेट तथा याेजना

७६/७७ 08/27/2021 - 12:13 PDF icon budget 2076-2077.pdf

आ‍‍ व २०७६/७७ काे बजेट

७६/७७ 08/25/2021 - 17:16 PDF icon budget 2076-77.pdf

नवौं गाउँसभामा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रमिला राईबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यः-

७७/७८ 06/27/2021 - 16:18

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/२०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 17:47 PDF icon CCF_000238.pdf

नवौं गाउँसभामा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रमिला राईबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यः-

७७/७८ 06/25/2021 - 17:46 PDF icon CCF_000237.pdf

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
श्याम बहादुर कार्की 9869111804

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np