FAQs Complain Problems

वडा नं. ४
 


परीचय ।

परीचय ।

परीचय ।

परीचय।

  

जनसंख्या: 
 
सम्पर्क नम्बर: 
 
समाबेश गाउँहरु: 
 
भाषा: 
 
 
 

जन प्रतिनिधि

               

                      छत्र बहादुर राई

                                वडा अध्यक्ष
                              9842887087
 

चामु राई

 9862968337  वडा सदस्य

भक्त माया बि.क. 

9866319911

 वडा सदस्य

चिन बहादुर राई

9842894952 

 वडा सदस्य

मन्दिप राई 

9848687337

 वडा सदस्य

पूर्व जन प्रतिनिधि

           यन्द्र प्रसाद राई

           9842986632 

            वडा अध्यक्ष

 

 

वडा पदाधिकारी

छविराज राई

9745484440
वडा सचिव

बिशन राई

9744241432
Computer Operator

युनिशकला राई

9843248656
कृषि प्राविधिक

यमुना राई

 9762507504का.स.


Ward Contact Number: 
9842887087

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
श्याम बहादुर कार्की 9869111804

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np