FAQs Complain Problems

वडा नं. २
 


परीचय ।

परीचय ।

परीचय ।

परीचय।

  

जनसंख्या: 
 
सम्पर्क नम्बर: 
 
समाबेश गाउँहरु: 
 
भाषा: 
 
 
 

जन प्रतिनिधि

               

                जितेन्द्र राई

                      वडा अध्यक्ष
                    9849815365
 
वडा सदस्य
वडा सदस्य
वडा सदस्य

 

         वडा सदस्य

पूर्व जन प्रतिनिधि

           भविन्द्र कुमार

                   9842983049

                  वडा अध्यक्ष

वडा पदाधिकारी

भोलानाथ भट्टराई

9842854273

वडा सचिव

सिर्जना खड्का

9746433918
Computer Operator

हेमन्त राई

9861431544
कृषि प्राविधिक

गृष्म राई

9843739021
पशु प्राविधिक
 

 

गंगा माया मगर

9863978872
का.स
 


Ward Contact Number: 
9849815365

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
श्याम बहादुर कार्की 9869111804

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np