FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको संगठन विकास तथा व्यवस्थापन ७९/८० 07/11/2024 - 10:47 PDF icon O&M.pdf
स्वत प्रकाशन- २०८० माघ देखि चैत्र सम्मको ८०/८१ 04/25/2024 - 10:10 PDF icon स्वत प्रकाशन-माग-चैत्र सम्मको.pdf
२०८० कार्तिक-पौष स्वतः प्रकाशन ८०/८१ 01/25/2024 - 15:18 PDF icon स्वत प्रकाशन कार्तिक देखि पौष सम्मको.pdf
लिम्चुङबुङको सेरोफेरो स्थानीय पाठ्यक्रमः आधारभुत तह (कक्षा ६-८) ८०/८१ 09/11/2023 - 10:32 PDF icon लिम्चुङबुङको सेरोफेरो स्थानीय पाठ्यक्रमः आधारभुत तह (कक्षा ६-८).pdf
२०८० बैशाख-असार स्वतः प्रकाशन ७९/८० 07/31/2023 - 15:38 PDF icon २०८० बैशाख-असार स्वतः प्रकाशन.pdf
लिम्चुङबुङ सेरोफेरो (स्थानीय पाठ्यक्रम १-५) ७९/८० 01/31/2023 - 12:48 PDF icon लिम्चुङबुङ सेरोफेरो (स्थानीय पाठ्यक्रम १-५).pdf
विषयगत समितिहरुको विवरण ७८/७९ 06/13/2022 - 12:52 PDF icon विषयगत समिति गठन.pdf

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
श्याम बहादुर कार्की 9869111804

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np