तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
26% (19 votes)
राम्रो
25% (18 votes)
सामान्य
10% (7 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
40% (29 votes)
Total votes: 73