तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
16% (7 votes)
राम्रो
29% (13 votes)
सामान्य
13% (6 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
42% (19 votes)
Total votes: 45