तपाईलाई हाम्रो गाउपालिकको सेवा कस्तो लागो ?

सारै राम्रो
26% (16 votes)
राम्रो
26% (16 votes)
सामान्य
11% (7 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
37% (23 votes)
Total votes: 62