FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 04/05/2022 - 13:28 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 04/05/2022 - 13:27 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
पदाधिकारीहरुको आचारसहिंता ७३/७४ 04/05/2022 - 13:26 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसहिंता.pdf
न्यायीक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन ७५/७६ 04/05/2022 - 13:25 PDF icon न्यायीक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका ७५/७६ 04/05/2022 - 13:24 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 04/05/2022 - 13:24 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक भुक्तानी कार्यविधि ७६/७७ 04/05/2022 - 13:23 PDF icon गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक भुक्तानी कार्यविधि.pdf
कार्यपालिका वैठक सञ्चालन कार्यविधि ७४/७५ 04/05/2022 - 13:08 PDF icon कार्यपालिका वैठक सञ्चालन कार्यविधि.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली ७४/७५ 04/05/2022 - 13:07 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली.pdf
कार्य विभाजन नियमावली ७४/७५ 04/05/2022 - 13:06 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली.pdf

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
श्याम बहादुर कार्की 9869111804

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np