सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नवीकरण उर्जा कार्यक्रम वायाेग्यास जडानकाे  लागि गत आ.व. (२०७६/७७) मा फारम भर्नु हुने सम्पर्ण कृषकहरुलाइ  मिति २०७८ साल बैशाख १३ गते साेमबारकाे   भित्र यस गाउँपालिकामा आइ प्राविधिक शाखामा पुन  फारम भहित सम्पर्क गरिदिने बारे सूचना ।

आर्थिक वर्ष: