FAQs Complain Problems

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सम्बन्धि सूचना (Electronic, Furniture and Stationary)

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/२२

दरभाउपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पनध्र  (१५) दिन २०७८/०९/०७ सम्म

सिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता  मिति २०७८/०९/८ गते काे १२:०० सम्म

 

Electronic काे BOQ काे लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला

 

Furniture काे BOQ काे लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला

 

Stationary काे BOQ काे लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: