FAQs Complain Problems

वडा नं. ३
 


परीचय ।

परीचय ।

परीचय ।

परीचय।

  

जनसंख्या: 
 
सम्पर्क नम्बर: 
 
समाबेश गाउँहरु: 
 
भाषा: 
 
 
 

जन प्रतिनिधि

               

             गुरुमणि कुमाई

                      वडा अध्यक्ष
 

 

            वडा सदस्य

 

         वडा सदस्य

 

            वडा सदस्य

 

         वडा सदस्य

पूर्व जन प्रतिनिधि

               वडा अध्यक्ष

 

 

वडा पदाधिकारी

गौतम दाहाल

9842826357
वडा सचिव

 

 
     Computer Operator
 


Ward Contact Number: 
9842805472

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
युबराज ओली  9841939206

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np