सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

क्याटलग/ब्रोसर सपिंग विधिबाट बस खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

 

क्याटलग/ब्रोसर सपिंग विधिबाट बस खरिद सम्बन्धि प्राविधिक विशिष्टीकरण (Technical Specification)

 

दस्तावेज: 

क्याटलग/ब्रोसर सपिंग विधिबाट बस खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

 

Pages